دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳ /
20960
۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۶
10 بازدید
۰

خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست

۰ (۰) خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست گروه اندیشه: سخنرانی محمدمهدی مجاهدی در اختتامیه پنجمین همایش بین المللی “صلح و حل منازعه” در دانشگاه تهران برگزار شد. خبرگزاری خبرآنلاین بلافاصله گزارشی از این سخنرانی را در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۴۰۳منتشر کرد. به دنبال انتشار این سخنرانی، دکتر جواد رنجبر درخشیلر […]۰
(۰)

خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست

گروه اندیشه: سخنرانی محمدمهدی مجاهدی در اختتامیه پنجمین همایش بین المللی “صلح و حل منازعه” در دانشگاه تهران برگزار شد. خبرگزاری خبرآنلاین بلافاصله گزارشی از این سخنرانی را در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۴۰۳منتشر کرد. به دنبال انتشار این سخنرانی، دکتر جواد رنجبر درخشیلر در مطلبی به نقد آن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درخشیلر می نویسد: «صلح ایرانی» مفهومی است که انجمن علمی مطالعات صلح ایران در حال بررسی و تدقیق علمی آن است، بدون پیش داوری های مرسوم. هدف اصلی این است که بدانیم آیا صلح ایرانی داریم یا خیر؟ و اگر داریم چه کمکی به تحقق صلح می کند؟ جالب است که اغلب افراد با شنیدن عبارت صلح ایرانی بلافاصله و بی مطالعه، علیه مضاف این ترکیب موضع می گیرند. گویا ایران و ایرانی مفهومی تحمل ناپذیر و بد بوده باشد. صلح ایرانی مفهومی ساده، قابل فهم ‌و یاریگر صلح جهانی است.»

او می افزاید: «نخستین گام فهم صلح ایرانی این است که مفهوم ایران را بفهمیم. ایران مفهومی ویژه در فرهنگ و اندیشه و تاریخ و سیاست جهان است، در کنار مفاهیم دیگر، نه برتر و نه پست تر. داوری ارزشی در اینجا به کار نمی آید. به عبارت دیگر: ایران ساختی و ساحتی از فرهنگ و اندیشه‌ی بشری است و فهم آن با اندیشه ی فلسفی یونانی، مبانی حقوقی امپراتوری روم، رنسانس غربی، و حتی تاریخ اسلام دچار امتناع است.اگر با هر کدام از این مبانی به فهم ایران اقدام کنیم راهی به دهی نخواهیم برد. همان طور که روشنفکران غرب گرا، چپ های شرق گرا و اسلام گرایان نبردند. ایران را با ایران می توان فهمید. در این زمینه بحث فراوان است.»

درخشیلر برای بحث خود شاهد مثالی را مطرح می کند و می نویسد: «به عنوان نمونه ای از نقص روش شناختی فهم ایران و به تبع آن فهم صلح ایرانی به یکی از سخنرانی های پنجمین همایش بین المللی «صلح و حل منازعه» در دانشگاه تهران، اشاره می کنم. (در سایت خبرآنلاین ببینید!) در این سخنرانی آقای محمدمهدی مجاهدی می کوشد صلح ایرانی را با مفهوم فارماکون و مفهوم کهنه و نوی گرامشی توضیح دهد. به نظر می رسد جز در یک روش منسجم پژوهشی نمی توان از این مفاهیم در فهم صلح ایرانی یاری جست. مثلا «کهنه» و «نو» در سنت فلسفی غربی با کهنه و نوی ایرانی ناسازگار است. نو شدن ایرانیان در مشروطه برابر با نو شدن غربی در رنسانس نیست، همان طور که کهنه های ایرانی در ذات خود نو بودند و به کار می آمدند. آنچه به عنوان معضل پدیدار شده‌ است چگونه آمیختن نو و کهنه ایرانی و غربی در ۲۰۰ سال اخیر است که تقریبا همیشه به ضرر نو و کهنه ایرانی انجامیده بی آنکه ما را غربی سازد.»

این عضو هیات علمی دانشگاه می افزاید: «صلح ایرانی مفهومی در ذیل مفهوم ایران با کهنه و نوی ویژه ی خود است. صلح ایرانی مفهومی است خاص و به زبان آقای مجاهدی «مستثناپندارانه»، چون از امری تاریخی سخن می گوییم که در ایران تجربه شده و صورت واقعیت یافته است. ایران مثل هر موجودیت دیگر مستثناست. اما این استثنا در گذشته ی تاریخی خود بت پرستی، استعمار، برده داری، نسل کشی و نژادپرستی ندارد که مستثناپنداری اش مبتنی بر ترویج خشونت باشد. باز به همان امر روش شناختی می رسیم که ایران را نمی توان با مفاهیم و نظریه های غربی فهمید. باید ادبیات پارسی و تاریخ ایران را خوب آموخت. در آموزش درست ادبیات و تاریخ ایران می توان گوهرهایی ارزشمند یافت که اتفاقا از آن نظریه ی صلح ایرانی به دست می آید. برای صورت بندی صلح ایرانی برخلاف گفته ی سخنران، توجیه گرا و گزینش گر نیستیم. می کوشیم ادبیات را درست بخوانیم. ادبیات پارسی سرشار از مضامین صلح است، از قهر ‌و غضب هم نمونه های فراوانی دارد. باید بدانیم که کجا چه چیزی را می جوییم. ادبیات آن قدر آسان نیست که با یکی دو بار خواندن درباره اش حکم های قطعی صادر کنیم.»

او در ادامه افزود: «به طور خلاصه باید گفت ما انواع صلح نداریم. صلح مفهومی واحد است و از یک صورت هستی شناختی معنا می گیرد. فهرست ارایه شده از انواع صلح در این سخنرانی، مغشوش به نظر میرسد. کمی بیشتر باید با ادبیات گران سنگ پارسی آشنا شویم تا بدانیم که آنچه بین عاشق و معشوق است وصال است و صلح در اینجا معنای منظور ما در عبارت صلح ایرانی را ندارد. تازه، اگر وصال روی دهد! عشق و عاشقی ربطی چندان محکم به صلح ندارد و اغلب خشونت بار و خون بار است. یا تقدیرگرایی، از زروانیسم تا اشعری گری، مفاهیم صلح طلبانه و صلح فهمانه نمی سازد و نمی توان تقدیرگرایی را وجهی از صلح ایرانی قلمداد کرد.»

درخشیلر در ادامه با اشاره به این که «وقتی سراغ ادبیات با هدف نظریه پردازی می رویم کاری سخت در پیش داریم» می نویسد:« بی دقتی به طور کلی معنایی غلط به ما می دهد و قطعا نظریه ای غلط از آن به دست می آید. آقای مجاهدی شعری از حافظ را به عنوان شاهد آورده اند که در آن واژه داوری به کار رفته است. داوری در متن های کهن به معنای مراجعه به دادگاه به معنای امروز آن نیست، به معنای جنگ است. حافظ می گوید: ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. داوری عطف به جنگ شده است و مترادف آن است. آقای مجاهدی در بخشی دیگر از این سخنرانی، نظر عوام را به تمسخر گرفته اند و نمونه هایی آورده اند. من درباره نظر عوام درباره ی ارتفاع دماوند یا متوسط ضریب هوشی ایرانیان نظری ندارم، اما به جد باور دارم که هنر نزد ایرانیان است و بس! آقای مجاهدی تحت تاثیر تبلیغات سهمگین و پرهزینه ی این سال ها احتمالا بدون توجه به متن شاهنامه این گزاره ی پرافتخار را زیر سوال برده اند. این بیت در شاهنامه در داستان بهرام گور در گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختر شنگل را، آمده است. (بیت ۲۲۳۰)»

او سپس به اصل داستان بهرام گور می پردازد و می نویسد: «داستان این است که بهرام گور که خود را فرستاده ی بهرام گور جا زده با دختر شنگل ازدواج کرده است. خاقان چین نامه ای به او می فرستد که در آن عنوان «شاه جهان» را برای خود به کار برده است. در این نامه از فرستاده که در واقع خود بهرام گور است، دعوت می کند به چین برود. فرستاده یا در واقع خود بهرام گور به خاقان چین می نویسد که شاهنشاه و شاه جهان بهرام گور است و نه تو و هنر نزد ایرانیان است و بس. هنر در اینجا به معنای هنر جنگ یا قدرت نظامی است ‌و نه هنر به معنای معروف در روزگار ما. فهم این بیت بسیار آسان است و مایه غرور ملی. و البته فردوسی مسئول بدفهمی های زمانه ی ما نیست.من درباره نظر عوام درباره ی ارتفاع دماوند یا متوسط ضریب هوشی ایرانیان نظری ندارم، اما به جد باور دارم که هنر نزد ایرانیان است و بس! آقای مجاهدی تحت تاثیر تبلیغات سهمگین و پرهزینه ی این سال ها احتمالا بدون توجه به متن شاهنامه این گزاره ی پرافتخار را زیر سوال برده اند. این بیت در شاهنامه در داستان بهرام گور در گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختر شنگل را، آمده است. (بیت ۲۲۳۰)»

درخشیلر در پایان معتقد است: «داستان این است که بهرام گور که خود را فرستاده ی بهرام گور جا زده با دختر شنگل ازدواج کرده است. خاقان چین نامه ای به او می فرستد که در آن عنوان «شاه جهان» را برای خود به کار برده است. در این نامه از فرستاده که در واقع خود بهرام گور است، دعوت می کند به چین برود. فرستاده یا در واقع خود بهرام گور به خاقان چین می نویسد که شاهنشاه و شاه جهان بهرام گور است و نه تو و هنر نزد ایرانیان است و بس. هنر در اینجا به معنای هنر جنگ یا قدرت نظامی است ‌و نه هنر به معنای معروف در روزگار ما. فهم این بیت بسیار آسان است و مایه غرور ملی. و البته فردوسی مسئول بدفهمی های زمانه ی ما نیست.»


۲۱۶۲۱۶


منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

1 ماه پيش [ 117 بازدید ]
3 ماه پيش [ 81 بازدید ]
2 ماه پيش [ 80 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
3 ماه پيش [ 74 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
3 ماه پيش [ 48 بازدید ]
3 ماه پيش [ 47 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
newstimes 5 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : جعل واقعیت در مناظره بین نماینده‌های دو نامزد انتخاباتی
newstimes 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : قدیری ابیانه: راه پیشرفت ایران از واشنگتن و لندن نمی‌گذرد
newstimes 49 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : تصویر روز ناسا: دورترین جرم مشاهده‌شده در عالم
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : ارائه برنامه اقتصادی قالیباف در مناظره سیاست خارجی!
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : واکنش سعید دقیقی به احضار مدیرعامل شمس‌آذر؛ تنها خواسته من به عنوان یک علاقه‌مند به فوتبال این است!
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : هانی زاده: هیچ دولتی نمی‌تواند در عرصه سیاست خارجی از ارزش های انقلاب عبور کند
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : از «ابتکار دانشمند ایرانی در تولید مواد خودترمیم برای زیستگاه‌های فضایی» تا «رونمایی از کیت تشخیص پارگی غشای جنینی»
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : راز حملات پی در پی قالیباف به روحانی و ظریف /پاسخ‌های شفافی که قالیباف را عصبانی کرده است
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : حمله به بیرانوند، ترابی و اسماعیلی‌فر/ به عنوان یک پرسپولیسی این کاپ قهرمانی را نمی‌خواهم!
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : قاضی‌زاده هاشمی: شهید رئیسی سایه جنگ را از کشور دور کرد/می‌خواستند امنیت را گدایی کنند
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : جنگ ۳۰۰ ساله برای تصاحب ۲۰۰ تن طلا؛ سرنوشت بزرگترین گنج جهان چه می‌شود؟
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : کنایه قالیباف به ظریف در ابتدای مناظره چهارم /حتما مذاکره می کنیم، حتما هم به توافق می رسیم اما… /ده ها پرونده باز و نیمه باز در سیاست خارجی داریم
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : این مدل قهرمان شدن به درد استقلال نمی‌خورد/ هواداران پرسپولیس هم می‌گویند آن گل آفساید بود!
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : پیشرفت علمی و تسلیحاتی ارتش موجب عزت و سربلندی نظام اسلامی است
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : امکان هدیه دادن بسته‌های اینترنت همراه اول فراهم شد
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : کنایه ظریف به رائفی‌پور؛ اسم خودش را هم گذاشته استاد /۲۰ گرم طلا برای هر خانواده را از کجا می خواهید بیاورید؟/هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید
newstimes 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : کتاب خودکفایی (نان) گندم در دولت سیزدهم منتشر شد
newstimes 5 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : ۵۰۰ خبرنگار از ۱۵۰ رسانه خارجی انتخابات را پوشش می‌دهند
newstimes 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : اولین باران چه زمان و چگونه بر روی زمین بارید؟
newstimes 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : مصوبه جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان/آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد
newstimes 3 ماه پيش [ 20 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : بازداشت ۱۲۵۴ نفر در روز انتخابات ۱۱ اسفند /چند نفر در پایان روز اخذ رأی، با اخذ تعهد یا وثیقه آزاد شدند؟
newstimes 11 روز پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : سیاسی کاری های این پنج حاکم در عصر امام باقر(ع)
newstimes 26 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : ستاره سابق استقلال:قهرمانی در دست پرسپولیس است
newstimes 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : جزئیات جدید از حادثه مسمومیت الکلی پزشکان در مهمانی شیراز/ هیچ‌کس به کما نرفته/ مسمومیت با «متانول» نبوده است
newstimes 2 ماه پيش [ 13 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : شکلات از طلا سبقت گرفت!
newstimes 3 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : دلیل اخراج اوسمار مشخص شد!
newstimes 3 ماه پيش [ 19 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : بازگشت باشکوه محبی به روسیه؛ ستاره بوشهری در بهترین فرم!
newstimes 3 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پرواز آزمایشی متفاوت‌ترین هواپیمای مسافربری جهان / عکس
newstimes 21 روز پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : امباپه در پاریس چه میراثی بر جای گذاشت؟
newstimes 3 ماه پيش [ 13 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : خبرگزاری دولت: پس از اظهارات فرزین، دلار وارد کانال ۶۲ هزار تومان شد؛ ریزش ادامه دارد!
newstimes 3 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پیش‌بینی‌ هواشناسی؛ بارش باران در این استان‌ها
newstimes 2 ماه پيش [ 20 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : سرانجام خورشید منظومه شمسی را خواهد بلعید!
newstimes 2 ماه پيش [ 23 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پیش‌بینی قیمت دلار ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ / دلار در منطقه جدید کف‌سازی کرد؟
newstimes 10 روز پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رگبار و رعد و برق در این استان‌ها/ گرمترین شهر ایران اینجاست
newstimes 1 ماه پيش [ 11 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : چه کتاب هایی در کتابخانه شخصی رهبر انقلاب وجود دارد؟ +عکس
newstimes 18 روز پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : بذرپاش؛ نورچشمیِ احمدی نژاد که با تأخیر به دولت رئیسی رفت /رونمایی زودهنگام از «برنامه انتخاباتی» آقای کاندیدا
newstimes 2 ماه پيش [ 18 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : فرمانده سپاه تهران: «سفیران مهر» تذکر رعایت حجاب در اماکن عمومی را جدی‌تر پیگیری می‌کنند
newstimes 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : هفت عادت موثر برای داشتن حس خوشبختی
newstimes 3 ماه پيش [ 16 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : بخشنامه مهم تامین‌اجتماعی درباره رقم دستمزد کارگران/ جزییات تغییرات دستمزد در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
newstimes 3 ماه پيش [ 18 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : حروف عربی روی بدنه جدیدترین خودروی تیونر ایرانی /عکس

پاسخی بگذارید