سه شنبه, ۵ تیر ۱۴۰۳ /
20968
۱۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۹:۲۶
2 بازدید
۰

خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست

۰ (۰) خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست گروه اندیشه: سخنرانی محمدمهدی مجاهدی در اختتامیه پنجمین همایش بین المللی “صلح و حل منازعه” در دانشگاه تهران برگزار شد. خبرگزاری خبرآنلاین بلافاصله گزارشی از این سخنرانی را در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۴۰۳منتشر کرد. به دنبال انتشار این سخنرانی، دکتر جواد رنجبر درخشیلر […]۰
(۰)

خبر روز : فهم ایران با فلسفه یونان و رنسانس ممکن نیست

گروه اندیشه: سخنرانی محمدمهدی مجاهدی در اختتامیه پنجمین همایش بین المللی “صلح و حل منازعه” در دانشگاه تهران برگزار شد. خبرگزاری خبرآنلاین بلافاصله گزارشی از این سخنرانی را در تاریخ ۱۰-۰۳-۱۴۰۳منتشر کرد. به دنبال انتشار این سخنرانی، دکتر جواد رنجبر درخشیلر در مطلبی به نقد آن پرداخت.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، درخشیلر می نویسد: «صلح ایرانی» مفهومی است که انجمن علمی مطالعات صلح ایران در حال بررسی و تدقیق علمی آن است، بدون پیش داوری های مرسوم. هدف اصلی این است که بدانیم آیا صلح ایرانی داریم یا خیر؟ و اگر داریم چه کمکی به تحقق صلح می کند؟ جالب است که اغلب افراد با شنیدن عبارت صلح ایرانی بلافاصله و بی مطالعه، علیه مضاف این ترکیب موضع می گیرند. گویا ایران و ایرانی مفهومی تحمل ناپذیر و بد بوده باشد. صلح ایرانی مفهومی ساده، قابل فهم ‌و یاریگر صلح جهانی است.»

او می افزاید: «نخستین گام فهم صلح ایرانی این است که مفهوم ایران را بفهمیم. ایران مفهومی ویژه در فرهنگ و اندیشه و تاریخ و سیاست جهان است، در کنار مفاهیم دیگر، نه برتر و نه پست تر. داوری ارزشی در اینجا به کار نمی آید. به عبارت دیگر: ایران ساختی و ساحتی از فرهنگ و اندیشه‌ی بشری است و فهم آن با اندیشه ی فلسفی یونانی، مبانی حقوقی امپراتوری روم، رنسانس غربی، و حتی تاریخ اسلام دچار امتناع است.اگر با هر کدام از این مبانی به فهم ایران اقدام کنیم راهی به دهی نخواهیم برد. همان طور که روشنفکران غرب گرا، چپ های شرق گرا و اسلام گرایان نبردند. ایران را با ایران می توان فهمید. در این زمینه بحث فراوان است.»

درخشیلر برای بحث خود شاهد مثالی را مطرح می کند و می نویسد: «به عنوان نمونه ای از نقص روش شناختی فهم ایران و به تبع آن فهم صلح ایرانی به یکی از سخنرانی های پنجمین همایش بین المللی «صلح و حل منازعه» در دانشگاه تهران، اشاره می کنم. (در سایت خبرآنلاین ببینید!) در این سخنرانی آقای محمدمهدی مجاهدی می کوشد صلح ایرانی را با مفهوم فارماکون و مفهوم کهنه و نوی گرامشی توضیح دهد. به نظر می رسد جز در یک روش منسجم پژوهشی نمی توان از این مفاهیم در فهم صلح ایرانی یاری جست. مثلا «کهنه» و «نو» در سنت فلسفی غربی با کهنه و نوی ایرانی ناسازگار است. نو شدن ایرانیان در مشروطه برابر با نو شدن غربی در رنسانس نیست، همان طور که کهنه های ایرانی در ذات خود نو بودند و به کار می آمدند. آنچه به عنوان معضل پدیدار شده‌ است چگونه آمیختن نو و کهنه ایرانی و غربی در ۲۰۰ سال اخیر است که تقریبا همیشه به ضرر نو و کهنه ایرانی انجامیده بی آنکه ما را غربی سازد.»

این عضو هیات علمی دانشگاه می افزاید: «صلح ایرانی مفهومی در ذیل مفهوم ایران با کهنه و نوی ویژه ی خود است. صلح ایرانی مفهومی است خاص و به زبان آقای مجاهدی «مستثناپندارانه»، چون از امری تاریخی سخن می گوییم که در ایران تجربه شده و صورت واقعیت یافته است. ایران مثل هر موجودیت دیگر مستثناست. اما این استثنا در گذشته ی تاریخی خود بت پرستی، استعمار، برده داری، نسل کشی و نژادپرستی ندارد که مستثناپنداری اش مبتنی بر ترویج خشونت باشد. باز به همان امر روش شناختی می رسیم که ایران را نمی توان با مفاهیم و نظریه های غربی فهمید. باید ادبیات پارسی و تاریخ ایران را خوب آموخت. در آموزش درست ادبیات و تاریخ ایران می توان گوهرهایی ارزشمند یافت که اتفاقا از آن نظریه ی صلح ایرانی به دست می آید. برای صورت بندی صلح ایرانی برخلاف گفته ی سخنران، توجیه گرا و گزینش گر نیستیم. می کوشیم ادبیات را درست بخوانیم. ادبیات پارسی سرشار از مضامین صلح است، از قهر ‌و غضب هم نمونه های فراوانی دارد. باید بدانیم که کجا چه چیزی را می جوییم. ادبیات آن قدر آسان نیست که با یکی دو بار خواندن درباره اش حکم های قطعی صادر کنیم.»

او در ادامه افزود: «به طور خلاصه باید گفت ما انواع صلح نداریم. صلح مفهومی واحد است و از یک صورت هستی شناختی معنا می گیرد. فهرست ارایه شده از انواع صلح در این سخنرانی، مغشوش به نظر میرسد. کمی بیشتر باید با ادبیات گران سنگ پارسی آشنا شویم تا بدانیم که آنچه بین عاشق و معشوق است وصال است و صلح در اینجا معنای منظور ما در عبارت صلح ایرانی را ندارد. تازه، اگر وصال روی دهد! عشق و عاشقی ربطی چندان محکم به صلح ندارد و اغلب خشونت بار و خون بار است. یا تقدیرگرایی، از زروانیسم تا اشعری گری، مفاهیم صلح طلبانه و صلح فهمانه نمی سازد و نمی توان تقدیرگرایی را وجهی از صلح ایرانی قلمداد کرد.»

درخشیلر در ادامه با اشاره به این که «وقتی سراغ ادبیات با هدف نظریه پردازی می رویم کاری سخت در پیش داریم» می نویسد:« بی دقتی به طور کلی معنایی غلط به ما می دهد و قطعا نظریه ای غلط از آن به دست می آید. آقای مجاهدی شعری از حافظ را به عنوان شاهد آورده اند که در آن واژه داوری به کار رفته است. داوری در متن های کهن به معنای مراجعه به دادگاه به معنای امروز آن نیست، به معنای جنگ است. حافظ می گوید: ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. داوری عطف به جنگ شده است و مترادف آن است. آقای مجاهدی در بخشی دیگر از این سخنرانی، نظر عوام را به تمسخر گرفته اند و نمونه هایی آورده اند. من درباره نظر عوام درباره ی ارتفاع دماوند یا متوسط ضریب هوشی ایرانیان نظری ندارم، اما به جد باور دارم که هنر نزد ایرانیان است و بس! آقای مجاهدی تحت تاثیر تبلیغات سهمگین و پرهزینه ی این سال ها احتمالا بدون توجه به متن شاهنامه این گزاره ی پرافتخار را زیر سوال برده اند. این بیت در شاهنامه در داستان بهرام گور در گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختر شنگل را، آمده است. (بیت ۲۲۳۰)»

او سپس به اصل داستان بهرام گور می پردازد و می نویسد: «داستان این است که بهرام گور که خود را فرستاده ی بهرام گور جا زده با دختر شنگل ازدواج کرده است. خاقان چین نامه ای به او می فرستد که در آن عنوان «شاه جهان» را برای خود به کار برده است. در این نامه از فرستاده که در واقع خود بهرام گور است، دعوت می کند به چین برود. فرستاده یا در واقع خود بهرام گور به خاقان چین می نویسد که شاهنشاه و شاه جهان بهرام گور است و نه تو و هنر نزد ایرانیان است و بس. هنر در اینجا به معنای هنر جنگ یا قدرت نظامی است ‌و نه هنر به معنای معروف در روزگار ما. فهم این بیت بسیار آسان است و مایه غرور ملی. و البته فردوسی مسئول بدفهمی های زمانه ی ما نیست.من درباره نظر عوام درباره ی ارتفاع دماوند یا متوسط ضریب هوشی ایرانیان نظری ندارم، اما به جد باور دارم که هنر نزد ایرانیان است و بس! آقای مجاهدی تحت تاثیر تبلیغات سهمگین و پرهزینه ی این سال ها احتمالا بدون توجه به متن شاهنامه این گزاره ی پرافتخار را زیر سوال برده اند. این بیت در شاهنامه در داستان بهرام گور در گفتار اندر به زن کردن بهرام گور دختر شنگل را، آمده است. (بیت ۲۲۳۰)»

درخشیلر در پایان معتقد است: «داستان این است که بهرام گور که خود را فرستاده ی بهرام گور جا زده با دختر شنگل ازدواج کرده است. خاقان چین نامه ای به او می فرستد که در آن عنوان «شاه جهان» را برای خود به کار برده است. در این نامه از فرستاده که در واقع خود بهرام گور است، دعوت می کند به چین برود. فرستاده یا در واقع خود بهرام گور به خاقان چین می نویسد که شاهنشاه و شاه جهان بهرام گور است و نه تو و هنر نزد ایرانیان است و بس. هنر در اینجا به معنای هنر جنگ یا قدرت نظامی است ‌و نه هنر به معنای معروف در روزگار ما. فهم این بیت بسیار آسان است و مایه غرور ملی. و البته فردوسی مسئول بدفهمی های زمانه ی ما نیست.»


۲۱۶۲۱۶

منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

برچسب های :
1 ماه پيش [ 117 بازدید ]
3 ماه پيش [ 81 بازدید ]
2 ماه پيش [ 80 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
3 ماه پيش [ 74 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
2 ماه پيش [ 71 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
3 ماه پيش [ 48 بازدید ]
3 ماه پيش [ 47 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
newstimes 23 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پزشکیان: آمده‌ام تا رئیس‌جمهور دولتی باشم که به خواسته‌های زنان و دختران احترام می‌گذارد
newstimes 54 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : برگزاری مجمع سالیانه هیئت فوتبال اصفهان با حضور تاج
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : انتخابات ریاست جمهوری ایران از دریچه رسانه‌های عربی
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : وعده قالیباف درباره مهاجران غیرقانونی /رانت خودرو را حل خواهم کرد /میتوانیم ۲۰۰ متر زمین با مجوز مسکونی را در اختیار خانواده ها قرار دهیم
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : حرف‌های تکان‌دهنده پوگبا؛ من تمام شدم؛ من مُردم…/ وقتی یک اشتباه مسیر زندگی را تغییر می‌دهد +ویدیو
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : ایران قوی و سرافراز با مشارکت حداکثری
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : رونمایی از یادبود مدیران کل ادوار مرکز هنر‌های تجسمی وزارت فرهنگ
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : قاچاق انبه از پاکستان در ازای سوخت؛ شایعه یا واقعیت؟
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : آزادسازی قیمت بلیت هواپیما متوقف می شود؟
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : نقره داغ سرمربی استقلال/ نکونام ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون بدهی دارد!
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : جلیلی: روستاها می توانند سلول جهش کشور باشند
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : شگفتانه مریم ماهور در یورو ۲۰۲۴
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : چرخش از توهم رفاه به الگوی توسعه حقیقی در دولت سیزدهم
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : رمزگشایی از اتفاقات فاجعه‌بار بازی ایران و ازبکستان/ درگیری طارمی با حاج صفی؛ اگر من نبودم تو دعوت نمی‌شدی!
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : حمایت جمعی از نخبگان، دانشجویان و شاغلین ایرانی ساکن آمریکا و اروپا از جلیلی
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : فضای ارکستر ملی سرشار از صمیمیت است
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : سرمربی پرسپولیس نیامده به استقلال باخت!
newstimes 5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : بذرپاش: در قرارداد تجاری خط آهن رشت-آستار تاخیر داریم
newstimes 5 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : آن ۸ دقیقه لعنتی!/ غمگین و ناراحتم؛ چقدر تو بی‌رحمی فوتبال…
newstimes 5 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : حمایت تعدادی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس از قالیباف
12 روز پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : مراسم ترحیم «جعفر میلی منفرد» برگزار شد
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به شهر رفح
1 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : بازگشت دو گلزن به جمع گلزنان استقلال
2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : اکوسیستم جدید «چری» صنعت خودرو را متحول می‌کند؟
2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : تکمیل طراحی پتروپالایشگاه شهید سلیمانی تا پایان ۱۴۰۳
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : گرفتن موشک با تور سیمی / رویای بلندپروازانه چین
11 روز پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : بهادری جهرمی: کاندیداها خط شهید رئیسی را با اخلاق‌مداری دنبال کنند
10 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : افشاگری قاضی زاده هاشمی علیه سعید جلیلی؟
2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : یارانه‌بگیران بخوانند/ جزییات پرداخت یارانه جدید دولت اعلام شد
27 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : ۲۹ روز تا انتخابات؛ واکنش‌ دولتمردان به کاندیداتوری/چه‌کسانی می‌توانند فردا ثبت‌نام کنند؟
7 روز پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : پاسخ به ابهام مطرح شده درباره وعده ساخت مسکن در مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری
3 ماه پيش [ 14 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : میانگین سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران
2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : تسلیت فرمانده کل ارتش به رییس دفتر سیاسی حماس
26 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : فرزین: تمام متغیر های پولی تاثیرگذار بر تورم کاهشی شدند
5 روز پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : مخوف‌ترین تانک‌های زرهی که هوش از سر سربازان می‌پرانند!/ عکس
25 روز پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : رکوردشکنی‌های دکتر ادامه دارد/ قضاوت ۶ بازی پیاپی در ۳۰ روز!
2 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پیام تسلیت قالیباف و ولایتی به اسماعیل هنیه
3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : روز جمهوری اسلامی عید است
23 روز پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : چرا دست‌ها در خواب بی‌حس می‌شوند؟
28 روز پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی: رژیم اسرائیل به دنبال راه اندازی جنگ جهانی سوم است

پاسخی بگذارید