یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ /
21560
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۰
3 بازدید
۰

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

۰ (۰) خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت […]۰
(۰)

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود.

 

بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، با مجموعه ای از سیاست های متعارف و غیر متعارف (بدون استفاده از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدمانی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق این بانک در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می­باشد.

مطابق آمارهای مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است.

رشد نقدینگی نسبت به پایان سال (درصد)

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

لازم به توضیح است، در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقداماتی را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد.

رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایینتر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. 

اهمیت این موضوع در مقایسه با اعداد مندرج در جدول ذیل بیشتر مشخص می شود:

عنوان

میزان

توضیحات

هدف­‌گذاری نقدینگی سال ۱۴۰۲

۲۵درصد

رشد محقق‌شده به‌میزان ۰.۷درصد نسبت به هدف‌گذاری تعیین‌شده کمتر شده است.

رشد نقدینگی ابتدای سال ۱۴۰۲

۳۳.۱درصد

رشد محقق‌شده در پایان سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸.۸درصد نسبت به ابتدای سال کمتر شده است.

رشد نقدینگی ابتدای دولت در مهر سال ۱۴۰۰

۴۲.۸درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۱۸.۷درصد نسبت به زمان شروع دولت کمتر شده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۰ساله ۱۴۰۲‌ـ‌۱۳۸۲

۲۸.۵درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۴.۴درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۰ساله بوده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۵ساله ۱۴۰۲‌ـ‌۱۳۷۸

۲۸.۲درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۴.۱درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۵ساله بوده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۶۲ساله ۱۴۰۲‌ـ۱۳۲۰

۲۵.۷درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان  ۱.۶درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۶۲ساله بوده است.

 

تحولات پول و شبه‌پول

از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل­‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به‌تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که افزایش رشد پول را در آن مقطع به‌همراه داشت.

علی‌ای‌حال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

عنوان

میزان

توضیحات

رشد پول سال ۱۴۰۲

۱۷.۵درصد

در سال ۱۴۰۱ رشد این متغیر معادل ۶۵.۲درصد و در سال ۱۴۰۰ رشد این متغیر معادل ۴۲.۸درصد بوده است؛ کاهش قابل توجه رشد پول در سال ۱۴۰۲ حکایت از بهبود انتظارات مردم در این سال و تنزل سیالیت نقدینگی به‌سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی دارد.

رشد شبه‌پول سال ۱۴۰۲

۲۶.۷درصد

در سال ۱۴۰۱ رشد این متغیر معادل ۲۲.۴ درصد بود؛ این امر بیانگر آن است که ماندگاری نقدینگی اضافه‌شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در شبکه بانکی بیشتر و نقدینگی خلق‌شده در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ سیالیت کمتری دارد.

انتهای پیام/


منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

28 روز پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
2 ماه پيش [ 76 بازدید ]
3 ماه پيش [ 76 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 69 بازدید ]
2 ماه پيش [ 66 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 45 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 40 بازدید ]
3 ماه پيش [ 39 بازدید ]
newstimes 17 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : زهر مار دقیقا چه بلایی سر انسان می‌آورد؟
newstimes 21 دقيقه پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : قیمت دلار امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ / بازار ارز قفل شد
newstimes 44 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
newstimes 51 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : دانستنی های مهمی که باید قبل از خرید بلیط خارجی بدانید؟
newstimes 55 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : واکنش نمایندگان مجلس به آزادی «حمید نوری»
newstimes 57 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : از برپایی مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر تا توزیع بیش از ۲ میلیون پرس غذا در مناطق محروم
newstimes 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : تسلا سایبرتراک یک مشکل عجیب دارد که تولیدش را متوقف کرد!
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : ۵ استایل متفاوت با کت و شلوار لاکچری برای شما!
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ۱۲ سوال اقتصادی از کاندیداهای ریاست جمهوری
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : نمره قبولی سرطلایی استقلال به نکونام
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : سردار پاکپور: برخی از نقاط پرورش تروریست‌های اجاره‌ای در کشورهای همجوار شناسایی شده‌اند
newstimes 2 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : قدیمی‌ترین عکس ثبت‌شده از مکه + تصاویر
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : اگر پوتین در فضا بمب هسته‌ای منفجر کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : چمران: مالک هتل ولنجک اجازه تغییر کاربری ندارد
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، چالش بزرگ رییس جمهور آینده
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : نارضایتی سرمربی لاجوردی‌پوشان/ تیم به این بازیکن وابسته نیست!
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : نخعی‌راد: آزادی حمید نوری دستاورد سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت سیزدهم بود
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : ایران در کنار نهادهای ارزیابی انطباق ،اعتبار بین المللی خود را بار دیگر مسجل نمود.
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ۲۲.۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی در دولت سیزدهم امضا شد
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : واکنش باشگاه پرسپولیس به مذاکره با سرمربی سابق ناپولی/ هدف سرخپوشان مشخص شد
newstimes 1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ساخت مته حفاری الماسه بدنه ماتریسی برای نخستین بار در ایران
newstimes 7 روز پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : چرا عرضه اوراق دولتی باز هم بی مشتری ماند؟
newstimes 17 روز پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : افزایش ۶۰۰۰ مگاواتی مصرف برق کشور
newstimes 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : پیش بینی ناترازی ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاواتی برق در تابستان
newstimes 2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : پیش بینی۴۶همت درآمد از مداخله ارزی/یارانه سه دهک حذف می شود؟
newstimes 2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران
newstimes 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : وعده تأمین اینترنت برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور
newstimes 3 ماه پيش [ 22 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : کاهش ۱۴ درصدی عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا در سال ۱۴۰۲
newstimes 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
newstimes 1 ماه پيش [ 13 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : احتمال آتش سوزی خودروهای شاسی بلند فورد آمریکا
newstimes 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
newstimes 2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : هواشناسی ایران۱۴۰۳/۰۱/۲۷؛هشدار آب گرفتگی گسترده و سیلاب
newstimes 19 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : طرح احیای پخت نان کامل در کشور آغاز شد
newstimes 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |برنت ۸۷ دلار و ۷۲ سنت شد
newstimes 9 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : رشد ۵۰ درصدی درآمد نفتی روسیه علیرغم تحریم
newstimes 2 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
newstimes 2 ماه پيش [ 19 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : بحران فرونشست در ۳۵۹ دشت کشور
newstimes 1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ۱۵۰۰ واحد تولیدی راکد تحت تملک بانک ها قرار دارد
newstimes 1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : سوخت گیری با کارت شخصی به ۸۰درصد رسید
newstimes 29 روز پيش [ 16 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

پاسخی بگذارید