یکشنبه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ /
21582
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۰
2 بازدید
۰

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

۰ (۰) خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت […]۰
(۰)

خبر اقتصادی : بازگشت کل های پولی به روند بلندمدت/ دستاورد تثبیت چه بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود.

 

بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، با مجموعه ای از سیاست های متعارف و غیر متعارف (بدون استفاده از نرخ سود) نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی بر اساس اطلاعات مقدمانی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق این بانک در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده می­باشد.

مطابق آمارهای مقدماتی، در فروردین سال جاری نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲ درصد رشد داشته است که کمتر از رشد هدف پیش بینی شده برای سال جاری است و نوید امکان پذیری تحقق رشد نقدینگی ۲۳ درصدی در سال جاری را می دهد. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فرودین ماه سال جاری معادل ۲۴.۱ درصد بوده است.

رشد نقدینگی نسبت به پایان سال (درصد)

پایه پولی در پایان اسفند‌ماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۲۴۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳ درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵.۰ درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

لازم به توضیح است، در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقداماتی را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، لیکن با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته، رشد نقدینگی نیز در سال۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شد.

رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ درصد رسید که ۰.۷ واحد درصد پایینتر از سطح تعیین شده در برنامه پولی تنظیم شده برای هدف ۲۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ قرار دارد. 

اهمیت این موضوع در مقایسه با اعداد مندرج در جدول ذیل بیشتر مشخص می شود:

عنوان

میزان

توضیحات

هدف­‌گذاری نقدینگی سال ۱۴۰۲

۲۵درصد

رشد محقق‌شده به‌میزان ۰.۷درصد نسبت به هدف‌گذاری تعیین‌شده کمتر شده است.

رشد نقدینگی ابتدای سال ۱۴۰۲

۳۳.۱درصد

رشد محقق‌شده در پایان سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸.۸درصد نسبت به ابتدای سال کمتر شده است.

رشد نقدینگی ابتدای دولت در مهر سال ۱۴۰۰

۴۲.۸درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۱۸.۷درصد نسبت به زمان شروع دولت کمتر شده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۰ساله ۱۴۰۲‌ـ‌۱۳۸۲

۲۸.۵درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۴.۴درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۰ساله بوده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۲۵ساله ۱۴۰۲‌ـ‌۱۳۷۸

۲۸.۲درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان ۴.۱درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۵ساله بوده است.

متوسط رشد بلندمدت نقدینگی در بازه زمانی ۶۲ساله ۱۴۰۲‌ـ۱۳۲۰

۲۵.۷درصد

رشد محقق‌شده در فروردین ۱۴۰۳ به‌میزان  ۱.۶درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۶۲ساله بوده است.

 

تحولات پول و شبه‌پول

از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل­‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به‌تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد که افزایش رشد پول را در آن مقطع به‌همراه داشت.

علی‌ای‌حال با اقدامات سیاستی بانک مرکزی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷ درصد در پایان فروردین ۱۴۰۳ رسیده است.

عنوان

میزان

توضیحات

رشد پول سال ۱۴۰۲

۱۷.۵درصد

در سال ۱۴۰۱ رشد این متغیر معادل ۶۵.۲درصد و در سال ۱۴۰۰ رشد این متغیر معادل ۴۲.۸درصد بوده است؛ کاهش قابل توجه رشد پول در سال ۱۴۰۲ حکایت از بهبود انتظارات مردم در این سال و تنزل سیالیت نقدینگی به‌سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی دارد.

رشد شبه‌پول سال ۱۴۰۲

۲۶.۷درصد

در سال ۱۴۰۱ رشد این متغیر معادل ۲۲.۴ درصد بود؛ این امر بیانگر آن است که ماندگاری نقدینگی اضافه‌شده در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در شبکه بانکی بیشتر و نقدینگی خلق‌شده در سال گذشته نسبت به ۱۴۰۱ سیالیت کمتری دارد.

انتهای پیام/

منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

برچسب های :
28 روز پيش [ 117 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
2 ماه پيش [ 76 بازدید ]
3 ماه پيش [ 76 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 69 بازدید ]
2 ماه پيش [ 66 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 45 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 40 بازدید ]
3 ماه پيش [ 39 بازدید ]
newstimes 12 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : اگر پوتین در فضا بمب هسته‌ای منفجر کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
newstimes 16 دقيقه پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : چمران: مالک هتل ولنجک اجازه تغییر کاربری ندارد
newstimes 39 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، چالش بزرگ رییس جمهور آینده
newstimes 47 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : نارضایتی سرمربی لاجوردی‌پوشان/ تیم به این بازیکن وابسته نیست!
newstimes 51 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : نخعی‌راد: آزادی حمید نوری دستاورد سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت سیزدهم بود
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : ایران در کنار نهادهای ارزیابی انطباق ،اعتبار بین المللی خود را بار دیگر مسجل نمود.
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ۲۲.۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی در دولت سیزدهم امضا شد
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : واکنش باشگاه پرسپولیس به مذاکره با سرمربی سابق ناپولی/ هدف سرخپوشان مشخص شد
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : شاوردیان: مردم پرشورتر از قبل در انتخابات شرکت می‌کنند/کاندیداها با صداقت صحبت کنند
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : «صنوبر» فرصتی برای ورود علاقه‌مندان مجری‌گری به تلویزیون
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : همه چیز درباره داوودنژادهایی که جلوی دوربین رفتند: از مادر بزرگ تا نوه‌ها
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : شریعتی: اظهارات صادقانه کاندیداها منجر به افزایش انگیزه برای مشارکت در انتخابات می‌شود
newstimes 3 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : «صنوبر» فرصتی برای ورود علاقه‌مندان مجری گری به تلویزیون
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : آغاز ستاد پزشکیان به عنوان اولین ستاد انتخاباتی در آذربایجان‌غربی
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : آخرین وضعیت کاهش بیکاری در استان ها
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : پاسورهای لیگ برتر کجا هستند؟/ چرا دیگر خبر از ستاره‌ای مثل مجتبی جباری یا محرم نویدکیا نیست؟
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : بی‌حجابی یک آسیب اجتماعی است
4 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : مشکلات اقتصادی و معیشت مردم، چالش بزرگ رییس جمهور آینده
4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : نارضایتی سرمربی لاجوردی‌پوشان/ تیم به این بازیکن وابسته نیست!
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : جدیدترین جت خصوصی جف بزوس Pilatus PC-۲۴/ عکس
17 روز پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : سیگما، پلتفرم اختصاصی و آنلاین خرید و فروش محصولات کرمان موتور
30 روز پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : راز جدایی هاشمی‌ نسب از پرسپولیس؛ کار وحید قلیچ بود!
2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : زندگی و حرفه ام را مدیون مرد عنکبوتی هستم
1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : پایه مالیاتی مسکن افزایش می یابد
17 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : مقاومت هویت ممتاز سوریه است؛ این ویژگی مهم باید محفوظ بماند
1 ماه پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : مهدی طارمی را ما ۳ نفر برگرداندیم/ من خبرچین پرسپولیس نبودم!
1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ماجرای رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین آلات راهسازی در بندرعباس
1 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : پیشنهاد متفاوت و هیجان‌انگیز برای یورگن کلوپ/ پیش ما برگرد!
28 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : دانشمندان بافت مغز انسان را منجمد، ذوب و احیا کردند، بدون هیچ آسیبی
2 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : با خیال جمع به چای و قهوه‌تان شکر بزنید
2 ماه پيش [ 16 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رسانه آمریکایی: ناتو برای بازگشت ترامپ آماده می‌شود
9 روز پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : شهر گوجه سبز ایران کجاست؟
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : مرسدس AMG GT۶۳ کوپه امسال را از نزدیک ببینید!/ عکس
6 روز پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : فراخوان بخش ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر منتشر شد
1 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : ماجرای نفوذ سرویس‌های جاسوسی به هیئت‌ها و ترور حاج صادق آهنگران از زبان خودش + فیلم
13 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : عکس| پست احساسی مهدی‌پور با چشمان اشکبار/ رنج ما از نالایقان بود!
1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : تسهیل مسیر صندوقهای سرمایه گذاری با قانون جدید تامین مالی
15 روز پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : تکلیف حسن یزدانی و کامران قاسم‌پور در تیم ملی مشخص شد/ کاوه برنامه دو مدعی سرشناس ۸۶ کیلو را اعلام کرد
29 روز پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : خون دایناسورها در رگ‌های ما جریان دارد!

پاسخی بگذارید