سه شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۳ /
28953
۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۳
6 بازدید
۰

خبر فرهنگی هنری : شیوه تعامل شهید امیرعبداللهیان تجلی پیوند ناگسستنی دیپلماسی مقاومت و رسانه‌های برون‌مرزی بود

۰ (۰) خبر فرهنگی هنری : شیوه تعامل شهید امیرعبداللهیان تجلی پیوند ناگسستنی دیپلماسی مقاومت و رسانه‌های برون‌مرزی بود جبلی در مراسم تغییر نام ساختمان برون‌مرزی رسانه ملی به‌نام شهید امیرعبداللهیان؛ ۱۹:۱۳ – ۱۴ تیر ۱۴۰۳ جبلی در مراسم تغییر نام ساختمان برون‌مرزی رسانه ملی به‌نام شهید امیرعبداللهیان؛ پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی در مراسم […]۰
(۰)

خبر فرهنگی هنری : شیوه تعامل شهید امیرعبداللهیان تجلی پیوند ناگسستنی دیپلماسی مقاومت و رسانه‌های برون‌مرزی بود

جبلی در مراسم تغییر نام ساختمان برون‌مرزی رسانه ملی به‌نام شهید امیرعبداللهیان؛